piątek, 15 lutego 2019

DNI SKUPIENIA DLA KOBIET 30+


Stać się tym, kim zostałam stworzona
 - czy nie jest to moje wielkie życiowe zadanie?

Dni skupienia  to spotkania w kobiecym gronie,
na których chcemy poznawać tajemnicę kobiety,
bo każda kobieta jest TAJEMNICĄ do odkrycia. 

Spotkania odbywają się  w klimacie milczenia,   


z możliwością  indywidualnej rozmowy z prowadzącymi.

Rozpoczęcie w piątek o godz. 17:30, zakończenie w niedzielę obiadem – godz. 12:30.

  Zabierz ze sobą:  

Pismo św., zmienne obuwie, notatnik 

Zgłoszenia:
s. Terezitta


kom: 501068087

Opłata uczestnika:  

Koszt weekendowego spotkania (nocleg i wyżywienie) 

wynosi 140 zł.


Jeśli ktoś może dać więcej, to będzie dla tych co nie mają.  
Jeśli ktoś nie ma tyle, to składa ofiarę i modli się za tych którzy dadzą więcej.😉

ŚWIADECTWA

czwartek, 13 grudnia 2018

STUDNIA 2019


STUDNIA PIEŚNI NAD PIEŚNIAMI
Jak to się stało, że utwór poetycki sławiący miłość fizyczną człowieka został włączony do Biblii? 
Dlaczego ktoś miałby czytać i rozważać tekst, który wydaje się nie mieć żadnego przesłania religijnego? Nie zawiera wyraźnej nauki moralnej, co więcej, nie wymienia się nawet imienia Boga!
Jak więc księga ta może głosić słowo Boże? 
Jakie objawienie Boże może kryć się w płomiennych dialogach
 i zmysłowych obrazach? 
Cóż można dzięki niej zyskać w sensie wzbogacenia rozumienia siebie i wiary?
Dlaczego Rabin Akiba pod koniec I w. stwierdził: „Cały świat nie jest wart tego dnia, w którym Izrael otrzymał Pieśń nad Pieśniami. Wszystkie pisma są święte, lecz Pieśń nad Pieśniami to świętość nad świętościami”?
 
Przewodnim tematem tej księgi jest miłość, najwyższy 
i najpełniejszy wyraz ludzkiego serca. 
W centrum owego dialogu miłości znajduje się KOBIETA – OBLUBIENICA. Do niej należy pierwsze i ostatnie słowo. Zaczerpnijmy obficie z tej Studni Słowa.  
Niech poprowadzi nas żarliwa i namiętna prośba Oblubienicy: CAŁUJ MNIE, POCAŁUNKIEM SWOICH UST.
 
Spotkania odbywają się  w klimacie milczenia,   
z możliwością  indywidualnej rozmowy z prowadzącymi.
Rozpoczęcie w piątek o godz. 17:30, zakończenie w niedzielę obiadem – godz. 12:30.
 
Zabierz ze sobą:  
Pismo św., zmienne obuwie, notatnik 
 Zgłoszenia:
s. Terezitta
kom: 501068087

Koniecznie napisz: imię, nazwisko, adres, data urodzenia, nr. telefonu kom., mail, wybierz termin. Napisz także kilka słów o sobie: czym się zajmujesz, który raz przyjeżdżasz na STUDNIĘ...

Opłata uczestnika:  
Koszt weekendowego spotkania (nocleg i wyżywienie) 
wynosi 120 zł. 
Jeśli ktoś może dać więcej, to będzie dla tych co nie mają.  
Jeśli ktoś nie ma tyle, to składa ofiarę i modli się za tych którzy dadzą więcej.😉

SZKOŁA DUCHOWOŚCI DLA MŁODYCH 2019

Teresa uczy nas nie tyle o tym, co człowiek powinien czynić, aby się dobrze modlić, lecz z wielką mądrością ukazuje nam głębszą perspektywę. Otóż, chce nas zaprosić do wędrówki w głąb siebie, aby tam przekazywać inicjatywę Bogu. W ten sposób możesz stać się świadkiem i uczestnikiem wielkich dzieł, jakich On pragnie dokonać w Tobie.
Szkoła duchowości / szkoła modlitwy to propozycja dla młodych (18 – 35 lat). Obejmuje weekendowe dni skupienia. Jest to zaproszenie dla wszystkich pragnących odkryć na nowo i pogłębić swoją przyjaźń z Jezusem na drodze modlitwy wewnętrznej.


                                                            Prowadzą:
o. Jakub Przybylski OCD, s. Marisława Proszko KDzJ 
oraz s. Terezitta Górka KDzJ

W programie:
- modlitwa liturgiczna,
- medytacja Słowa Bożego oraz tekstów Świętych Karmelu
- wprowadzenie w praktykę modlitwy wewnętrznej,

W trakcie spotkania jest także możliwość indywidualnej rozmowy z prowadzącymi. 
Szkoła modlitwy odbywa się w klimacie milczenia
Rozpoczęcie w piątek o godz. 17:30, 
zakończenie w niedzielę obiadem – godz. 12:30.

Zabierz ze sobą:
Pismo św., zmienne obuwie, notatnik

Zgłoszenia
rekol@karmel.pl
Dom Rekolekcyjny Sióstr Karmelitanek Dzieciątka Jezus 
 Czerna 196 
 32-065 Krzeszowice 
tel. (12) 282 12 45 / 784 975 824

 Koniecznie napisz: imię, nazwisko, adres, data urodzenia, nr. telefonu kom., mail, wybierz termin. Napisz także kilka słów o sobie: czym się zajmujesz, który raz przyjeżdżasz na szkołę duchowości…

Opłata uczestnika:
Koszt weekendowego spotkania (nocleg i wyżywienie) 
wynosi 120 zł. 
Jeśli ktoś może dać więcej, to będzie dla tych co nie mają.  
Jeśli ktoś nie ma tyle, to składa ofiarę i modli się za tych którzy dadzą więcej.😉