piątek, 15 lutego 2019

DNI SKUPIENIA DLA KOBIET 30+


Stać się tym, kim zostałam stworzona
 - czy nie jest to moje wielkie życiowe zadanie?

Dni skupienia  to spotkania w kobiecym gronie,
na których chcemy poznawać tajemnicę kobiety,
bo każda kobieta jest TAJEMNICĄ do odkrycia. 

Spotkania odbywają się  w klimacie milczenia,   


z możliwością  indywidualnej rozmowy z prowadzącymi.

Rozpoczęcie w piątek o godz. 17:30, zakończenie w niedzielę obiadem – godz. 12:30.

  Zabierz ze sobą:  

Pismo św., zmienne obuwie, notatnik 

Zgłoszenia:
s. Terezitta


kom: 501068087

Opłata uczestnika:  

Koszt weekendowego spotkania (nocleg i wyżywienie) 

wynosi 140 zł.


Jeśli ktoś może dać więcej, to będzie dla tych co nie mają.  
Jeśli ktoś nie ma tyle, to składa ofiarę i modli się za tych którzy dadzą więcej.😉

ŚWIADECTWA

czwartek, 13 grudnia 2018

STUDNIA 2019


STUDNIA PIEŚNI NAD PIEŚNIAMI
Jak to się stało, że utwór poetycki sławiący miłość fizyczną człowieka został włączony do Biblii? 
Dlaczego ktoś miałby czytać i rozważać tekst, który wydaje się nie mieć żadnego przesłania religijnego? Nie zawiera wyraźnej nauki moralnej, co więcej, nie wymienia się nawet imienia Boga!
Jak więc księga ta może głosić słowo Boże? 
Jakie objawienie Boże może kryć się w płomiennych dialogach
 i zmysłowych obrazach? 
Cóż można dzięki niej zyskać w sensie wzbogacenia rozumienia siebie i wiary?
Dlaczego Rabin Akiba pod koniec I w. stwierdził: „Cały świat nie jest wart tego dnia, w którym Izrael otrzymał Pieśń nad Pieśniami. Wszystkie pisma są święte, lecz Pieśń nad Pieśniami to świętość nad świętościami”?
 
Przewodnim tematem tej księgi jest miłość, najwyższy 
i najpełniejszy wyraz ludzkiego serca. 
W centrum owego dialogu miłości znajduje się KOBIETA – OBLUBIENICA. Do niej należy pierwsze i ostatnie słowo. Zaczerpnijmy obficie z tej Studni Słowa.  
Niech poprowadzi nas żarliwa i namiętna prośba Oblubienicy: CAŁUJ MNIE, POCAŁUNKIEM SWOICH UST.
 
Spotkania odbywają się  w klimacie milczenia,   
z możliwością  indywidualnej rozmowy z prowadzącymi.
Rozpoczęcie w piątek o godz. 17:30, zakończenie w niedzielę obiadem – godz. 12:30.
 
Zabierz ze sobą:  
Pismo św., zmienne obuwie, notatnik 
 Zgłoszenia:
s. Terezitta
kom: 501068087

Koniecznie napisz: imię, nazwisko, adres, data urodzenia, nr. telefonu kom., mail, wybierz termin. Napisz także kilka słów o sobie: czym się zajmujesz, który raz przyjeżdżasz na STUDNIĘ...

Opłata uczestnika:  
Koszt weekendowego spotkania (nocleg i wyżywienie) 
wynosi 120 zł. 
Jeśli ktoś może dać więcej, to będzie dla tych co nie mają.  
Jeśli ktoś nie ma tyle, to składa ofiarę i modli się za tych którzy dadzą więcej.😉

SZKOŁA DUCHOWOŚCI DLA MŁODYCH 2019

Teresa uczy nas nie tyle o tym, co człowiek powinien czynić, aby się dobrze modlić, lecz z wielką mądrością ukazuje nam głębszą perspektywę. Otóż, chce nas zaprosić do wędrówki w głąb siebie, aby tam przekazywać inicjatywę Bogu. W ten sposób możesz stać się świadkiem i uczestnikiem wielkich dzieł, jakich On pragnie dokonać w Tobie.
Szkoła duchowości / szkoła modlitwy to propozycja dla młodych (18 – 35 lat). Obejmuje weekendowe dni skupienia. Jest to zaproszenie dla wszystkich pragnących odkryć na nowo i pogłębić swoją przyjaźń z Jezusem na drodze modlitwy wewnętrznej.


                                                            Prowadzą:
o. Jakub Przybylski OCD, s. Marisława Proszko KDzJ 
oraz s. Terezitta Górka KDzJ

W programie:
- modlitwa liturgiczna,
- medytacja Słowa Bożego oraz tekstów Świętych Karmelu
- wprowadzenie w praktykę modlitwy wewnętrznej,

W trakcie spotkania jest także możliwość indywidualnej rozmowy z prowadzącymi. 
Szkoła modlitwy odbywa się w klimacie milczenia
Rozpoczęcie w piątek o godz. 17:30, 
zakończenie w niedzielę obiadem – godz. 12:30.

Zabierz ze sobą:
Pismo św., zmienne obuwie, notatnik

Zgłoszenia
rekol@karmel.pl
Dom Rekolekcyjny Sióstr Karmelitanek Dzieciątka Jezus 
 Czerna 196 
 32-065 Krzeszowice 
tel. (12) 282 12 45 / 784 975 824

 Koniecznie napisz: imię, nazwisko, adres, data urodzenia, nr. telefonu kom., mail, wybierz termin. Napisz także kilka słów o sobie: czym się zajmujesz, który raz przyjeżdżasz na szkołę duchowości…

Opłata uczestnika:
Koszt weekendowego spotkania (nocleg i wyżywienie) 
wynosi 120 zł. 
Jeśli ktoś może dać więcej, to będzie dla tych co nie mają.  
Jeśli ktoś nie ma tyle, to składa ofiarę i modli się za tych którzy dadzą więcej.😉

czwartek, 6 grudnia 2018

PROGRAM REKOLEKCJI KARMELITAŃSKICH 2019 ROK


PROGRAM REKOLEKCJI KARMELITAŃSKICH
2 0 1 9 rok

Drodzy Przyjaciele naszego Domu Rekolekcyjnego!
Karmel, do którego przyjeżdżacie na rekolekcje, w języku hebrajskim oznacza „ogród”. Ma on swoje historyczne i duchowe korzenie w Palestynie. W okresie wiosennym Góra Karmel jest ziemią niezwykle żyzną: obfituje w krzewy i drzewa, wodę i wspaniałe owoce; opromieniona słońcem budzi powszechny podziw.
Dla autorów biblijnych i duchowych ogród ten posiada jeszcze głębsze, symboliczne znaczenie. Przypomina mianowicie ogród rajski, o którym mówi Księga Rodzaju – raj pierwotny, raj utracony – ten raj, do którego z tęsknotą nawiązuje również Pieśń nad pieśniami, i który jest tak bliski sercu Świętych Karmelu: św. Teresa od Jezusa mówi o „ogrodach duszy”.
Aż niewiarygodne, że ten Karmel nosi w sobie również doświadczenie „pustyni”! Żyzny i pełen rozkoszy ogród, w okresie letnim zostaje wypalony słońcem, staje się jałową pustynią i zmusza do szukania źródeł życia na głębszych pokładach. Mieszkańcy Karmelu duchowego nie są jednak do niczego zmuszeni – Bóg tylko „chce ich przynęcić, na pustynię ich wyprowadzić i mówić im do serca” (Oz 2,16). Nawet Maryi, w której sercu ogród rajski pozostał nienaruszony, „dano dwa skrzydła orła wielkiego, by na pustynię leciała na swoje miejsce” (Ap 12,14).
Osoby spragnione ciszy i modlitwy zapraszamy do wzięcia udziału w rekolekcjach i dniach skupienia. Nowością w tym roku są „weekendy pustelnicze” przeżywane w samotności, z możliwością włączenia się w modlitewny rytm naszej Wspólnoty.

            STYCZEŃ

30.12. - 2.01. Obudzić miłość.
            Szkoła duchowości o rozwoju przyjaźni z Bogiem ze św. Teresą od Jezusa (18-35 lat).
            o.  Jakub Przybylski, s. Marisława Proszko, s. Terezitta Górka

            LUTY

1 - 3 „Zmień się” jako pierwsze wygłoszone przez Jezusa przesłanie (por. Mk 1,15). Dlaczego 
mamy taki opór wobec zmiany: życia, sposobu postrzegana Boga, siebie, drugiego człowieka?
            Dni skupienia otwarte dla wszystkich.
            o. Bartłomiej Kolankiewicz

8 - 10 Mów do mego serca...
            Weekend pustelniczy dla spragnionych ciszy i modlitwy.

15 - 17 Karmelitańska Szkoła Modlitwy Wewnętrznej.
            Dni skupienia otwarte dla wszystkich.
            o. Damian Sochacki 

22 - 24 "Kto się uniży jak dziecko ten jest największy w Królestwie" (Mt 18,4).  Mała droga zawierzenia Maryi. 
            Dni skupienia otwarte dla wszystkich.
            o. Łukasz Piskulak

            MARZEC

1 - 3 Modlitwa w czynie.
            Dni skupienia otwarte dla wszystkich.
            ks. Andrzej Muszala

8 - 10 Odkryj źródło rzeki swego życia.
            Dni skupienia z biblijną Judytą - dla kobiet (30+)
            s. Terezitta Górka, s. Marisława Proszko, o. Paweł Wojnowski

15 - 17 "Poznaj samego siebie" - o nabywaniu pokory.
            Dni skupienia otwarte dla wszystkich.
            o. Bazyli Mosionek

22 - 24 Obudzić miłość.
            Szkoła duchowości o rozwoju przyjaźni z Bogiem ze św. Teresą od Jezusa (18-35 lat).
            o. Jakub Przybylski, s. Marisława Proszko, s. Terezitta Górka
29 - 31 W przyjaźni ze Słowem Bożym.
            Dni skupienia otwarte dla wszystkich i samotnych.
            o. Romuald Gościewski

            KWIECIEŃ

5 - 7 Jak żyć u końca czasu? Z Maryją w przyszłość. Totus tuus - pełni łaski Ducha Świętego i pomocy Karmelu.
            Dni skupienia otwarte dla wszystkich.
            o. Włodzimierz Tochmański

12 - 14 Sekret i chluba św. Pawła: "umiłował mię i wydał siebie samego za mnie" (Ga 2,20).
            Dni skupienia otwarte dla wszystkich.
            o. Rafał Prusko

26 - 28 Doświadczenie miłosierdzia w życiu i pismach św. Edyty Stein.
            Dni skupienia otwarte dla wszystkich.
            o. Bartłomiej Kucharski

26 - 28 Mój miły jest mój, a ja jestem jego…  Studnia Pieśni nad Pieśniami.
            Dni skupienia dla dziewczyn (17-30 lat).
            s. Terezitta Górka, s. Marisława Proszko

30 - 5. 05. O gniewie i przebaczeniu.
            Rekolekcje otwarte dla wszystkich.
            o. Albert Wach
           
            MAJ

10 - 12 Małżeństwo - droga do szczęścia.
            Dni skupienia dla małżeństw.
            o. Stanisław Miernik

15 - 19 Zaproszenie do modlitwy.
            Rekolekcje formacyjne  - I etap - dla zainteresowanych duchowością karmelitańską.           
            o. Paweł Baraniecki

24 - 26 „[Jezusa] ustanowił Bóg narzędziem przebłagania przez wiarę mocą Jego krwi” (Rz 3,25). Wyzwolenie z grzechu i uświęcenie człowieka według Listu św. Pawła do Rzymian.
            Dni skupienia otwarte dla wszystkich. 
            o. Andrzej Ruszała

31 - 2.06. Ojcze nasz... Pan Jezus uczy nas modlitwy.
            Dni skupienia otwarte dla wszystkich.
            o.  Roman Hernoga

            CZERWIEC

7-9 Obudzić miłość.
            Szkoła duchowości o rozwoju przyjaźni z Bogiem ze św. Teresą od Jezusa (18-35 lat).
            o.  Jakub Przybylski, s. Marisława Proszko, s. Terezitta Górka

14 - 16 Pieśń nad Pieśniami pieśnią o więzi miłości Boga ze mną.
            Dni skupienia otwarte dla wszystkich.
            dr Danuta Piekarz, o. Paweł Figura SDB

22 - 27 Razem z bohaterami Starego Testamentu.
            Rekolekcje  dla wścibskich i ciekawskich historii biblijnych.
            o. Romuald Gościewski

28  - 2.07. Wtajemniczenie w głębię modlitwy.
            Rekolekcje formacyjne - III etap - dla zainteresowanych duchowością karmelitańską.
            o.  Łukasz Piskulak

            LIPIEC

5 - 10 Biblijna ścieżka Serca Przeczystej: nosić Boga - kroczyć w prawdzie - żyć miłością.
            Rekolekcje  otwarte dla wszystkich.
            o.  Rafał Prusko

12 - 16 Szkaplerz: dar Boga - miłość Matki - droga Karmelu - życie wierzących.
            Rekolekcje  otwarte dla wszystkich.
            o. Rafał Prusko

18 - 23 "Odsłoń przede mną obecność Twoją". Wędrówka w głąb modlitwy ze św. Teresą od Jezusa i św. Janem od Krzyża.
            Rekolekcje  otwarte dla wszystkich.
            o. Grzegorz Firszt

18 - 23 I co dalej z moim życiem…???
            Rekolekcje dla dziewczyn z indywidualnym towarzyszeniem (17-30 lat).
            s. Terezitta Górka, s. Marisława Proszko

25 - 28 Obudzić miłość.
            XV Karmelitańskie Dni Młodych.
            Zgłoszenia: www.kdm.czerna.pl lub 501 959 725.

            SIERPIEŃ

6 - 11 "Bóg jest dla nas ucieczką i siłą, najpewniejszą pomocą w trudnościach" (Ps 46, 2).
            Rekolekcje dla małżeństw.
            o.  Benedykt Belgrau

13 - 18 O spostrzeganiu i odczuwaniu piękna Chrystusa (albo o "zmysłach duchowych" według Pieśni nad pieśniami i Świętych Karmelu).
            Rekolekcje  otwarte dla wszystkich.
            o. Albert Wach

20 - 25 Św. Teresa od Jezusa i walka duchowa.
            Rekolekcje  otwarte dla wszystkich.
            o.  Wojciech Ciak

27  - 1.09. Prorocy mówią do nas. Wprowadzenie w orędzie proroków Starego Testamentu.
            Rekolekcje  otwarte dla wszystkich.
            dr Danuta Piekarz, o.  Paweł Wojnowski

            WRZESIEŃ

6 - 8 Józef - święty obdarowany nad miarę.
            Dni skupienia otwarte dla wszystkich.
            o.  Marian Zawada

27 - 29 Połóż mnie jak pieczęć na twoim sercuStudnia Pieśni nad Pieśniami.
            Dni skupienia dla dziewczyn (17-30 lat).
s. Terezitta Górka, s. Marisława Proszko, o. Grzegorz Tyma

            PAŹDZIERNIK

11 - 13 Obudzić miłość.
            Szkoła duchowości o rozwoju przyjaźni z Bogiem ze św. Teresą od Jezusa (18-35 lat).
            o.  Jakub Przybylski, s. Marisława Proszko, s. Terezitta Górka

18 - 20 "Ojciec wasz niebieski wie, że tego wszystkiego potrzebujecie..." (Mt 6,32). O Bożej Opatrzności.
            Dni skupienia otwarte dla wszystkich.
            o.  Bazyli Mosionek

25 - 27 Zwróć swój wzrok na Jezusa...
            Weekend pustelniczy dla spragnionych ciszy i modlitwy.
            LISTOPAD

8 - 11 "Windą, która ma wznieść mnie do Nieba, są Twoje ramiona, o Jezu!" Istota małej drogi św. Teresy od Dzieciątka Jezus.
            Rekolekcje otwarte dla wszystkich.
            o.  Przemysław Pliszczyński

15 - 17 Odkryj źródło rzeki swego życia.
            Dni skupienia z biblijną Rut - dla kobiet (30+).
            s. Terezitta Górka, s. Marisława Proszko, o. Jakub Przybylski

29  - 1.12. Maryjne drogi zawierzenia.
            Dni skupienia otwarte dla wszystkich.
            o.  Paweł Urbańczyk

            GRUDZIEŃ

6 - 8 "Aby Chrystus w was się ukształtował" (por. Ga 4,19b).
               Adwentowe dni skupienia z Maryją - otwarte dla wszystkich.
            o. Piotr Karauda.

13 - 15 Jak ogarnąć swoje życie - wskazówki św. Teresy od Jezusa, na kanwie Drogi doskonałości.
            Dni skupienia otwarte dla wszystkich.
            o.  Piotr Hensel
           
   Istnieje możliwość pobytu i odprawienia prywatnych rekolekcji w ciszy
po wcześniejszym ustaleniu terminu:
s. Mariana rekol@karmel.pl lub tel. 784 975 811
Od poniedziałku do soboty w godz.: 8:30 - 11:30 oraz 15:00 - 17:15.

INDYWIDUALNE DNI SKUPIENIA DLA MŁODZIEŻY ŻEŃSKIEJ
(z możliwością kierownictwa – po wcześniejszym ustaleniu terminu)
Kontakt: s. Terezitta Górka
kom.: 501 068 087,
więcej informacji:  facebook: Karmel i Młodzi

www.rekolekcje.karmelczerna.pl

I N F O R M A C J E


  1. Dom rekolekcyjny. Dysponuje siedemdziesięcioma miejscami. Uczestnicy rekolekcji mieszkają w pokojach dwu-, trzy- i czteroosobowych. Zapewniamy zmianę pościeli i całodzienne wyżywienie, natomiast prosimy o przywiezienie obuwia zmiennego i ręczników. Istnieje możliwość korzystania z czytelni, prosimy jednak zabrać ze sobą własny egzemplarz Pisma Świętego.

  1. Zgłoszenia. Można wysłać mailem lub pocztą (zawsze wysyłamy potwierdzenie) albo skontaktować się telefonicznie. Zgłaszając się prosimy o podanie: imienia, nazwiska i numeru telefonu.  W przypadku rezygnacji lub innych zmian  wskazane jest natychmiastowe powiadomienie.

3.     Program dnia. Zakwaterowanie do godz. 17:00. Zakończenie obiadem o godz. 12:30. Codzienny program obejmuje Eucharystię, konferencje, wspólną modlitwę i osobiste spotkanie z prowadzącym, sakrament pokuty i pojednania, czasami dialog w grupie, a przede wszystkim gwarantuje czas na osobistą medytację.
      Rekolekcje i dni skupienia mają charakter karmelitański i dlatego przeżywane są w MILCZENIU (za wyjątkiem: dla małżeństw - można przyjeżdżać z Dziećmi).

  1. Opłata. Dokonuje się jej na miejscu, na początku rekolekcji. Zwracamy się jednak z gorącą prośbą do tych osób, które mogą złożyć nieco większą ofiarę, aby w duchu chrześcijańskim pomogli tym, którym trudno jest pokryć całość kosztów. W imieniu tych ostatnich składamy już teraz serdeczne „Bóg zapłać”.

  1. Dojazd. Pociągiem do stacji Krzeszowice (na linii Kraków - Katowice) albo busem z Krakowa (przystanek pod wiaduktem na Rondzie św. Rafała Kalinowskiego, ul. Wita Stwosza - Kraków Wschód) do Krzeszowic. Następnie busem w kierunku Czernej, Paczółtowic lub Racławic (4 km). Należy wysiąść na przystanku Czerna I.

Dom Rekolekcyjny

Sióstr Karmelitanek Dzieciątka Jezus
Czerna 196; 32 – 065 Krzeszowice
e-mail: rekol@karmel.pl
Tel. (12) 282 12 45 lub 784 975 824
Od poniedziałku do soboty w godz.: 8:30 - 11:30 oraz 15:00 – 17:15.

Dziękujemy za ofiary wspierające dzieło rekolekcji i prace remontowe naszego domu.
Bank Ochrony Środowiska w Krzeszowicach
41 1540 1115 2014 7691 7005 0001