czwartek, 6 grudnia 2018

PROGRAM REKOLEKCJI KARMELITAŃSKICH 2019 ROK


PROGRAM REKOLEKCJI KARMELITAŃSKICH
2 0 1 9 rok

Drodzy Przyjaciele naszego Domu Rekolekcyjnego!
Karmel, do którego przyjeżdżacie na rekolekcje, w języku hebrajskim oznacza „ogród”. Ma on swoje historyczne i duchowe korzenie w Palestynie. W okresie wiosennym Góra Karmel jest ziemią niezwykle żyzną: obfituje w krzewy i drzewa, wodę i wspaniałe owoce; opromieniona słońcem budzi powszechny podziw.
Dla autorów biblijnych i duchowych ogród ten posiada jeszcze głębsze, symboliczne znaczenie. Przypomina mianowicie ogród rajski, o którym mówi Księga Rodzaju – raj pierwotny, raj utracony – ten raj, do którego z tęsknotą nawiązuje również Pieśń nad pieśniami, i który jest tak bliski sercu Świętych Karmelu: św. Teresa od Jezusa mówi o „ogrodach duszy”.
Aż niewiarygodne, że ten Karmel nosi w sobie również doświadczenie „pustyni”! Żyzny i pełen rozkoszy ogród, w okresie letnim zostaje wypalony słońcem, staje się jałową pustynią i zmusza do szukania źródeł życia na głębszych pokładach. Mieszkańcy Karmelu duchowego nie są jednak do niczego zmuszeni – Bóg tylko „chce ich przynęcić, na pustynię ich wyprowadzić i mówić im do serca” (Oz 2,16). Nawet Maryi, w której sercu ogród rajski pozostał nienaruszony, „dano dwa skrzydła orła wielkiego, by na pustynię leciała na swoje miejsce” (Ap 12,14).
Osoby spragnione ciszy i modlitwy zapraszamy do wzięcia udziału w rekolekcjach i dniach skupienia. Nowością w tym roku są „weekendy pustelnicze” przeżywane w samotności, z możliwością włączenia się w modlitewny rytm naszej Wspólnoty.

            STYCZEŃ

30.12. - 2.01. Obudzić miłość.
            Szkoła duchowości o rozwoju przyjaźni z Bogiem ze św. Teresą od Jezusa (18-35 lat).
            o.  Jakub Przybylski, s. Marisława Proszko, s. Terezitta Górka

            LUTY

1 - 3 „Zmień się” jako pierwsze wygłoszone przez Jezusa przesłanie (por. Mk 1,15). Dlaczego 
mamy taki opór wobec zmiany: życia, sposobu postrzegana Boga, siebie, drugiego człowieka?
            Dni skupienia otwarte dla wszystkich.
            o. Bartłomiej Kolankiewicz

8 - 10 Mów do mego serca...
            Weekend pustelniczy dla spragnionych ciszy i modlitwy.

15 - 17 Karmelitańska Szkoła Modlitwy Wewnętrznej.
            Dni skupienia otwarte dla wszystkich.
            o. Damian Sochacki 

22 - 24 "Kto się uniży jak dziecko ten jest największy w Królestwie" (Mt 18,4).  Mała droga zawierzenia Maryi. 
            Dni skupienia otwarte dla wszystkich.
            o. Łukasz Piskulak

            MARZEC

1 - 3 Modlitwa w czynie.
            Dni skupienia otwarte dla wszystkich.
            ks. Andrzej Muszala

8 - 10 Odkryj źródło rzeki swego życia.
            Dni skupienia z biblijną Judytą - dla kobiet (30+)
            s. Terezitta Górka, s. Marisława Proszko, o. Paweł Wojnowski

15 - 17 "Poznaj samego siebie" - o nabywaniu pokory.
            Dni skupienia otwarte dla wszystkich.
            o. Bazyli Mosionek

22 - 24 Obudzić miłość.
            Szkoła duchowości o rozwoju przyjaźni z Bogiem ze św. Teresą od Jezusa (18-35 lat).
            o. Jakub Przybylski, s. Marisława Proszko, s. Terezitta Górka
29 - 31 W przyjaźni ze Słowem Bożym.
            Dni skupienia otwarte dla wszystkich i samotnych.
            o. Romuald Gościewski

            KWIECIEŃ

5 - 7 Jak żyć u końca czasu? Z Maryją w przyszłość. Totus tuus - pełni łaski Ducha Świętego i pomocy Karmelu.
            Dni skupienia otwarte dla wszystkich.
            o. Włodzimierz Tochmański

12 - 14 Sekret i chluba św. Pawła: "umiłował mię i wydał siebie samego za mnie" (Ga 2,20).
            Dni skupienia otwarte dla wszystkich.
            o. Rafał Prusko

26 - 28 Doświadczenie miłosierdzia w życiu i pismach św. Edyty Stein.
            Dni skupienia otwarte dla wszystkich.
            o. Bartłomiej Kucharski

26 - 28 Mój miły jest mój, a ja jestem jego…  Studnia Pieśni nad Pieśniami.
            Dni skupienia dla dziewczyn (17-30 lat).
            s. Terezitta Górka, s. Marisława Proszko

30 - 5. 05. O gniewie i przebaczeniu.
            Rekolekcje otwarte dla wszystkich.
            o. Albert Wach
           
            MAJ

10 - 12 Małżeństwo - droga do szczęścia.
            Dni skupienia dla małżeństw.
            o. Stanisław Miernik

15 - 19 Zaproszenie do modlitwy.
            Rekolekcje formacyjne  - I etap - dla zainteresowanych duchowością karmelitańską.           
            o. Paweł Baraniecki

24 - 26 „[Jezusa] ustanowił Bóg narzędziem przebłagania przez wiarę mocą Jego krwi” (Rz 3,25). Wyzwolenie z grzechu i uświęcenie człowieka według Listu św. Pawła do Rzymian.
            Dni skupienia otwarte dla wszystkich. 
            o. Andrzej Ruszała

31 - 2.06. Ojcze nasz... Pan Jezus uczy nas modlitwy.
            Dni skupienia otwarte dla wszystkich.
            o.  Roman Hernoga

            CZERWIEC

7-9 Obudzić miłość.
            Szkoła duchowości o rozwoju przyjaźni z Bogiem ze św. Teresą od Jezusa (18-35 lat).
            o.  Jakub Przybylski, s. Marisława Proszko, s. Terezitta Górka

14 - 16 Pieśń nad Pieśniami pieśnią o więzi miłości Boga ze mną.
            Dni skupienia otwarte dla wszystkich.
            dr Danuta Piekarz, o. Paweł Figura SDB

22 - 27 Razem z bohaterami Starego Testamentu.
            Rekolekcje  dla wścibskich i ciekawskich historii biblijnych.
            o. Romuald Gościewski

28  - 2.07. Wtajemniczenie w głębię modlitwy.
            Rekolekcje formacyjne - III etap - dla zainteresowanych duchowością karmelitańską.
            o.  Łukasz Piskulak

            LIPIEC

5 - 10 Biblijna ścieżka Serca Przeczystej: nosić Boga - kroczyć w prawdzie - żyć miłością.
            Rekolekcje  otwarte dla wszystkich.
            o.  Rafał Prusko

12 - 16 Szkaplerz: dar Boga - miłość Matki - droga Karmelu - życie wierzących.
            Rekolekcje  otwarte dla wszystkich.
            o. Rafał Prusko

18 - 23 "Odsłoń przede mną obecność Twoją". Wędrówka w głąb modlitwy ze św. Teresą od Jezusa i św. Janem od Krzyża.
            Rekolekcje  otwarte dla wszystkich.
            o. Grzegorz Firszt

18 - 23 I co dalej z moim życiem…???
            Rekolekcje dla dziewczyn z indywidualnym towarzyszeniem (17-30 lat).
            s. Terezitta Górka, s. Marisława Proszko

25 - 28 Obudzić miłość.
            XV Karmelitańskie Dni Młodych.
            Zgłoszenia: www.kdm.czerna.pl lub 501 959 725.

            SIERPIEŃ

6 - 11 "Bóg jest dla nas ucieczką i siłą, najpewniejszą pomocą w trudnościach" (Ps 46, 2).
            Rekolekcje dla małżeństw.
            o.  Benedykt Belgrau

13 - 18 O spostrzeganiu i odczuwaniu piękna Chrystusa (albo o "zmysłach duchowych" według Pieśni nad pieśniami i Świętych Karmelu).
            Rekolekcje  otwarte dla wszystkich.
            o. Albert Wach

20 - 25 Św. Teresa od Jezusa i walka duchowa.
            Rekolekcje  otwarte dla wszystkich.
            o.  Wojciech Ciak

27  - 1.09. Prorocy mówią do nas. Wprowadzenie w orędzie proroków Starego Testamentu.
            Rekolekcje  otwarte dla wszystkich.
            dr Danuta Piekarz, o.  Paweł Wojnowski

            WRZESIEŃ

6 - 8 Józef - święty obdarowany nad miarę.
            Dni skupienia otwarte dla wszystkich.
            o.  Marian Zawada

27 - 29 Połóż mnie jak pieczęć na twoim sercuStudnia Pieśni nad Pieśniami.
            Dni skupienia dla dziewczyn (17-30 lat).
s. Terezitta Górka, s. Marisława Proszko, o. Grzegorz Tyma

            PAŹDZIERNIK

11 - 13 Obudzić miłość.
            Szkoła duchowości o rozwoju przyjaźni z Bogiem ze św. Teresą od Jezusa (18-35 lat).
            o.  Jakub Przybylski, s. Marisława Proszko, s. Terezitta Górka

18 - 20 "Ojciec wasz niebieski wie, że tego wszystkiego potrzebujecie..." (Mt 6,32). O Bożej Opatrzności.
            Dni skupienia otwarte dla wszystkich.
            o.  Bazyli Mosionek

25 - 27 Zwróć swój wzrok na Jezusa...
            Weekend pustelniczy dla spragnionych ciszy i modlitwy.
            LISTOPAD

8 - 11 "Windą, która ma wznieść mnie do Nieba, są Twoje ramiona, o Jezu!" Istota małej drogi św. Teresy od Dzieciątka Jezus.
            Rekolekcje otwarte dla wszystkich.
            o.  Przemysław Pliszczyński

15 - 17 Odkryj źródło rzeki swego życia.
            Dni skupienia z biblijną Rut - dla kobiet (30+).
            s. Terezitta Górka, s. Marisława Proszko, o. Jakub Przybylski

29  - 1.12. Maryjne drogi zawierzenia.
            Dni skupienia otwarte dla wszystkich.
            o.  Paweł Urbańczyk

            GRUDZIEŃ

6 - 8 "Aby Chrystus w was się ukształtował" (por. Ga 4,19b).
               Adwentowe dni skupienia z Maryją - otwarte dla wszystkich.
            o. Piotr Karauda.

13 - 15 Jak ogarnąć swoje życie - wskazówki św. Teresy od Jezusa, na kanwie Drogi doskonałości.
            Dni skupienia otwarte dla wszystkich.
            o.  Piotr Hensel
           
   Istnieje możliwość pobytu i odprawienia prywatnych rekolekcji w ciszy
po wcześniejszym ustaleniu terminu:
s. Mariana rekol@karmel.pl lub tel. 784 975 811
Od poniedziałku do soboty w godz.: 8:30 - 11:30 oraz 15:00 - 17:15.

INDYWIDUALNE DNI SKUPIENIA DLA MŁODZIEŻY ŻEŃSKIEJ
(z możliwością kierownictwa – po wcześniejszym ustaleniu terminu)
Kontakt: s. Terezitta Górka
kom.: 501 068 087,
więcej informacji:  facebook: Karmel i Młodzi

www.rekolekcje.karmelczerna.pl

I N F O R M A C J E


  1. Dom rekolekcyjny. Dysponuje siedemdziesięcioma miejscami. Uczestnicy rekolekcji mieszkają w pokojach dwu-, trzy- i czteroosobowych. Zapewniamy zmianę pościeli i całodzienne wyżywienie, natomiast prosimy o przywiezienie obuwia zmiennego i ręczników. Istnieje możliwość korzystania z czytelni, prosimy jednak zabrać ze sobą własny egzemplarz Pisma Świętego.

  1. Zgłoszenia. Można wysłać mailem lub pocztą (zawsze wysyłamy potwierdzenie) albo skontaktować się telefonicznie. Zgłaszając się prosimy o podanie: imienia, nazwiska i numeru telefonu.  W przypadku rezygnacji lub innych zmian  wskazane jest natychmiastowe powiadomienie.

3.     Program dnia. Zakwaterowanie do godz. 17:00. Zakończenie obiadem o godz. 12:30. Codzienny program obejmuje Eucharystię, konferencje, wspólną modlitwę i osobiste spotkanie z prowadzącym, sakrament pokuty i pojednania, czasami dialog w grupie, a przede wszystkim gwarantuje czas na osobistą medytację.
      Rekolekcje i dni skupienia mają charakter karmelitański i dlatego przeżywane są w MILCZENIU (za wyjątkiem: dla małżeństw - można przyjeżdżać z Dziećmi).

  1. Opłata. Dokonuje się jej na miejscu, na początku rekolekcji. Zwracamy się jednak z gorącą prośbą do tych osób, które mogą złożyć nieco większą ofiarę, aby w duchu chrześcijańskim pomogli tym, którym trudno jest pokryć całość kosztów. W imieniu tych ostatnich składamy już teraz serdeczne „Bóg zapłać”.

  1. Dojazd. Pociągiem do stacji Krzeszowice (na linii Kraków - Katowice) albo busem z Krakowa (przystanek pod wiaduktem na Rondzie św. Rafała Kalinowskiego, ul. Wita Stwosza - Kraków Wschód) do Krzeszowic. Następnie busem w kierunku Czernej, Paczółtowic lub Racławic (4 km). Należy wysiąść na przystanku Czerna I.

Dom Rekolekcyjny

Sióstr Karmelitanek Dzieciątka Jezus
Czerna 196; 32 – 065 Krzeszowice
e-mail: rekol@karmel.pl
Tel. (12) 282 12 45 lub 784 975 824
Od poniedziałku do soboty w godz.: 8:30 - 11:30 oraz 15:00 – 17:15.

Dziękujemy za ofiary wspierające dzieło rekolekcji i prace remontowe naszego domu.
Bank Ochrony Środowiska w Krzeszowicach
41 1540 1115 2014 7691 7005 0001


czwartek, 22 listopada 2018

SYLWESTER W KARMELU 2018/2019

Jeśli chcesz doświadczyć głębokiej radości, płynącej z serca...
Bliskości budowanej na wspólnocie z Jezusem
 i z jego Przyjaciółmi...
Nowy Rok witać z wdzięcznością i nadzieją...
Przyjedź  na:
 SYLWESTER W KARMELU!
 Prowadzą:
o. Jakub Przybylski OCD, s. Marisława Proszko KDzJ 
oraz s. Terezitta Górka KDzJ

W programie:
- modlitwa liturgiczna,
- medytacja Słowa Bożego oraz tekstów Świętych Karmelu
- wprowadzenie w praktykę modlitwy wewnętrznej
- wspólne tańce i zabawy

W trakcie spotkania jest także możliwość indywidualnej rozmowy z prowadzącymi. 
Czas do Nocy Sylwestrowej spędzimy w klimacie milczenia
Rozpoczęcie w niedzielę o godz. 17:30, 
zakończenie w środę obiadem – godz. 12:30.

Zabierz ze sobą:
Pismo św., zmienne obuwie, notatnik

Zgłoszenia
rekol@karmel.pl
Dom Rekolekcyjny Sióstr Karmelitanek Dzieciątka Jezus 
 Czerna 196 
 32-065 Krzeszowice 
tel. (12) 282 12 45 / 784 975 824
KOSZT CAŁOŚCI: 180 zł.
Jeśli ktoś może dać więcej, to będzie dla tych co nie mają.  
Jeśli ktoś nie ma tyle, to składa ofiarę i modli się za tych którzy dadzą więcej 😀
MILE WIDZIANE MAŁE COŚ NIECOŚ NA SYLWESTROWĄ AGAPĘ 😊

wtorek, 11 września 2018

DNI SKUPIENIA DLA KOBIET 30+


Stać się tym, kim zostałam stworzona
 - czy nie jest to moje wielkie życiowe zadanie?

Dni skupienia  to spotkania w kobiecym gronie,
na których chcemy poznawać tajemnicę kobiety,
bo każda kobieta jest TAJEMNICĄ do odkrycia. 

Spotkania odbywają się  w klimacie milczenia,   


z możliwością  indywidualnej rozmowy z prowadzącymi.

Rozpoczęcie w piątek o godz. 17:30, zakończenie w niedzielę obiadem – godz. 12:30.

  Zabierz ze sobą:  

Pismo św., zmienne obuwie, notatnik 

Zgłoszenia:
s. Terezitta


kom: 501068087

Opłata uczestnika:  

Koszt weekendowego spotkania (nocleg i wyżywienie) 

wynosi 140 zł.


Jeśli ktoś może dać więcej, to będzie dla tych co nie mają.  
Jeśli ktoś nie ma tyle, to składa ofiarę i modli się za tych którzy dadzą więcej.😉

ŚWIADECTWA