czwartek, 5 marca 2020

DNI SKUPIENIA DLA KOBIET 30+TYTUŁEM WSTĘPU: 

Na zakończenie Soboru Watykańskiego II, 8 grudnia 1965 r., papież Paweł VI — Giovanni Battista Montini — skierował do kobiet następujące orędzie:

... Nadchodzi godzina, nadeszła godzina, w której powołanie kobiety osiąga pełnię, godzina, w której kobieta zdobywa w społeczeństwie wpływy, znaczenie, władzę, jakiej nigdy dotąd nie osiągnęła.

Z tego powodu w tym właśnie momencie, kiedy ludzkość doznaje tak głębokich przemian, kobiety przeniknięte duchem Ewangelii mogą bardzo wiele uczynić, aby nie doszło do upadku ludzkości.

 Wy, kobiety, zawsze wyposażone jesteście w dar strzeżenia ogniska domowego, miłości do korzeni, opieki nad dziećmi w kołyskach. Obcujecie z tajemnicą życia, które się poczyna. Pocieszacie, kiedy śmierć rozdziela. Naszej technice zagraża, że stanie się nieludzka. 

Jednajcie ludzi z życiem. A przede wszystkim czuwajcie, błagamy was, nad przyszłością naszego rodzaju. Powstrzymujcie rękę człowieka, gdyby w chwili szaleństwa usiłował burzyć ludzką cywilizację.

  Małżonki, matki rodziny, pierwsze wychowawczynie rodzaju ludzkiego w ukryciu ognisk domowych, przekazujcie waszym synom i córkom tradycje waszych ojców, podczas gdy przygotowujecie ich do nieprzewidywalnej przyszłości. 
Pamiętajcie zawsze, że poprzez dzieci matka należy do przyszłości, której sama być może nie zobaczy.

Dni skupienia  to spotkania w kobiecym gronie, na których chcemy poznawać tajemnicę kobiety, bo każda kobieta

 jest TAJEMNICĄ do odkrycia. 

Spotkania odbywają się  w klimacie milczenia,   
z możliwością  indywidualnej rozmowy z prowadzącymi.
Rozpoczęcie w piątek o godz. 17:30, zakończenie w niedzielę obiadem – godz. 12:30.
Zabierz ze sobą:  
Pismo św., zmienne obuwie, notatnik 
Zgłoszenia:
s. Terezitta

karmelimlodzi@gmail.com
kom: 501068087
Opłata uczestnika:  
Koszt weekendowego spotkania (nocleg i wyżywienie) 
wynosi 160 zł.Jeśli ktoś może dać więcej, to będzie dla tych co nie mają.  

Jeśli ktoś nie ma tyle, to składa ofiarę i modli się za tych którzy dadzą więcej.😉

 

SZKOŁA DUCHOWOŚCI DLA MŁODYCH 2020Szkoły duchowości to weekendowe rekolekcje dla młodych (kobiet i mężczyzn) w wieku od 18 do 35 lat.  Są czasem poznawania karmelitańskiego sposobu modlitwy i duchowości karmelitańskiej 
oraz odkrywania prawideł życia duchowego.  

Prowadzą:
o. Marcin Fizia OCD, s. Marisława Proszko KDzJ,
s. Terezitta Górka KDzJ, s. Hanna Grzegorczyk KDzJ

W programie:
- modlitwa liturgiczna,
- medytacja Słowa Bożego oraz tekstów Świętych Karmelu
- wprowadzenie w praktykę modlitwy wewnętrznej,

W trakcie spotkania jest także możliwość indywidualnej rozmowy z prowadzącymi. 
Szkoła modlitwy odbywa się w klimacie milczenia
Rozpoczęcie w piątek o godz. 17:30, 
zakończenie w niedzielę obiadem – godz. 12:30.

Zabierz ze sobą:
Pismo św., zmienne obuwie, notatnik

Zgłoszenia
rekol@karmel.pl
Dom Rekolekcyjny Sióstr Karmelitanek Dzieciątka Jezus 
 Czerna 196 
 32-065 Krzeszowice 
tel. (12) 282 12 45 / 784 975 824
 Koniecznie napisz: imię, nazwisko, adres, data urodzenia, nr. telefonu kom., mail, wybierz termin. Napisz także kilka słów o sobie: czym się zajmujesz, który raz przyjeżdżasz na szkołę duchowości…

Opłata uczestnika:
Koszt weekendowego spotkania (nocleg i wyżywienie) 
wynosi 140 zł. 
Jeśli ktoś może dać więcej, to będzie dla tych co nie mają.  
Jeśli ktoś nie ma tyle, to składa ofiarę i modli się za tych którzy dadzą więcej.😉

poniedziałek, 9 grudnia 2019

REKOLEKCJE KARMELITAŃSKIE - CZERNA 2020


Czerna 2020 rok
        Drodzy Przyjaciele naszego Domu Rekolekcyjnego!
W roku 2020 przypada 100. rocznica urodzin św. Jana Pawła II (18 maja). W Kościele powszechnym i w naszej Ojczyźnie podejmowane są różne inicjatywy, mające na celu upamiętnienie tego Wielkiego Papieża. W naszym Domu Rekolekcyjnym chcemy nawiązać do dziedzictwa, jakie nam zostawił i dać wszystkim możliwość bardziej świadomego formowania swego życia według jego nauki.
Zobowiązują nas do tego ścisłe związki Wojtyły z Karmelem. Urodzony w Wadowicach, od dzieciństwa wzrastał duchowo w kościele i przy klasztorze karmelitów „na Górce”. Tam brał udział w liturgii i nabożeństwach; tam jako dziesięcioletni chłopiec przyjął szkaplerz święty i rozwijał swoją duchowość maryjną; tam też miał kierowników duszy, u których regularnie się spowiadał; tam w końcu zetknął się z wielkimi mistykami Karmelu: św. Teresą od Jezusa, św. Janem od Krzyża, św. Teresą od Dzieciątka Jezus, którzy na całe życie pozostali jego najważniejszymi mistrzami duchowymi.
W spotkaniu zaś z prostym krakowskim krawcem, dzisiaj sługą Bożym, Janem Tyranowskim, który wprowadził go w jeszcze głębszą lekturę pism św. Jana od Krzyża, młody Karol zrozumiał fundamentalną prawdę Karmelu, a mianowicie, że „o Bogu można się nie tylko dowiadywać, ale Bogiem można również żyć”. Prawdy tej później wielokrotnie doświadczał podczas rekolekcji karmelitańskich odprawianych w klasztorach w Wadowicach, Krakowie, Czernej i… tu, w naszym Domu Rekolekcyjnym Sióstr Karmelitanek Dzieciątka Jezus.
Cóż jeszcze powiedzieć? Dzisiaj zapraszamy Ciebie do wzięcia udziału w podobnych rekolekcjach (albo krócej: na podobne rekolekcje).

        STYCZEŃ
30.12. - 2.01. Uzdrowione spojrzenie - czyli o znakach obecności Boga w codzienności.      
        Szkoła duchowości dla młodych (18-35 lat). Cz. 1: Tęsknota.
        o. Marcin Fizia, s. Terezitta Górka, s. Marisława Proszko

        LUTY
7 - 9 "Panie, (...) powiedz tylko słowo, a będzie uzdrowiona dusza moja".
        Dni skupienia uzdrowienia wewnętrznego otwarte dla wszystkich.
        o. Jacek Pawlikowski

7-9 W Słowie i milczeniu.
        Dni skupienia dla dziewczyn (17-30 lat).
        s. Terezitta Górka, s. Marisława Proszko

14 - 16 Samotność nie z wyboru. Porażka czy szansa?
        Dni skupienia otwarte dla wszystkich.
        o. Andrzej Ruszała

21 - 23 Cisza - samotność - kontemplacja.
        Dni skupienia otwarte dla wszystkich.
        ks. Andrzej Muszala

27.02. - 1.03. Weekend pustelniczy.

        MARZEC
6 - 8 Uzdrowione spojrzenie - czyli o znakach obecności Boga w codzienności.         
        Szkoła duchowości dla młodych (18-35 lat). Cz. 2: Cierń.
        o. Marcin Fizia, s. Terezitta Górka, s. Marisława Proszko

13 - 15 Bóg, Honor i Ojczyzna w życiu chrześcijanina.
        Dni skupienia otwarte dla wszystkich.
        o.  Bazyli Mosionek

20 - 22 Eucharystia - tu bije serce twojego życia.
        Dni skupienia otwarte dla wszystkich.
        dr Danuta Piekarz, ks. Paweł Figura SDB

27 - 29 Przy studni kobiecego serca.
        Dni skupienia z biblijną Deborą dla kobiet (30+).
        s. Terezitta Górka, s. Marisława Proszko, o. Marcin Fizia

        KWIECIEŃ
3 - 5  Jezus "na zawsze związał cierpienie z miłością i w ten sposób je odkupił" (JP II).
        Dni skupienia otwarte dla wszystkich.
        o.  Rafał Prusko

28.04. - 3.05. O lęku i nadziei – czyli o uczuciach niepewności i oczekiwania.
        Rekolekcje otwarte dla wszystkich.
        o. Albert Wach

        MAJ
8 - 10 Małżeństwo - droga do szczęścia.
        Dni skupienia dla małżeństw.
        o.  Stanisław Miernik

15 - 17 "Bóg mnie widzi" - prosta modlitwa obecności.
        Dni skupienia z bł. Stefanem, młodszym bratem św. Szarbela - otwarte dla wszystkich.
        o.  Mariusz Wójtowicz

20 - 24 Zaproszenie do modlitwy.
        Rekolekcje formacyjne  - I etap - dla zainteresowanych
        duchowością karmelitańską.
        o. Paweł Baraniecki

29 - 31 Uzdrowione spojrzenie - czyli o znakach obecności Boga w codzienności.      
        Szkoła duchowości dla młodych (18-35 lat). Cz. 3: Płomień.
        o. Marcin Fizia, s. Terezitta Górka, s. Marisława Proszko

        CZERWIEC

5 - 7 Modlitwa jako budowanie więzi z Bogiem.
        Dni skupienia otwarte dla wszystkich.
        o. Romuald Gościewski 

12 - 14 Być domem Boga.
        Dni skupienia ze św. Elżbietą od Trójcy Przenajświętszej - otwarte dla wszystkich.
        o.  Bartłomiej Kucharski

19 - 21 Dlaczego Bóg poddaje nas próbie? Trzecie mieszkania Zamku św. Teresy od Jezusa.
        Dni skupienia otwarte dla wszystkich.
        o.  Roman Hernoga

23 - 27 Jak rozkochać się we Mszy Świętej?
        Rekolekcje otwarte dla wszystkich.
        o.  Zbigniew Ptak OSPPE

29.06 - 3.07. Drogi kontemplacji.
        Rekolekcje formacyjne  - IV etap - dla zainteresowanych
        duchowością karmelitańską.
        o. Łukasz Piskulak

        LIPIEC
7 - 12 "Mężczyzną i niewiastą ich stworzył" (Rdz 1,27 ).
        Rekolekcje dla małżeństw ze św. Janem Pawłem II.
        o.  Benedykt Belgrau

14 - 16 Nabożeństwo maryjne w życiu i nauczaniu św. Jana Pawła II.
        Dni skupienia połączone z nocą czuwania przed Uroczystością Matki Bożej z Góry Karmel.
        o. Jacek Pawlikowski
17 - 19 Weekend pustelniczy.
23 - 26 Uzdrowione spojrzenie - czyli o znakach obecności Boga w codzienności.      
         XVI Karmelitańskie Dni Młodych
        Zgłoszenia: www.kdmczerna.pl lub 501 959 725

28.07 - 1.08. Psalmy w interpretacji Świętych Karmelu z tańcem jako drogą ku uzdrowieniu.
        Rekolekcje otwarte dla wszystkich.
        o. Wojciech Ciak, Monika Gałęska

        SIERPIEŃ
4 - 9 "Człowiek jest mocny świadomością tego, że jest miłowany" (JP II, Kraków 10.6.1987).
        Rekolekcje otwarte dla wszystkich.
        o.  Rafał Prusko

11 - 16 O ewangelicznym szczęściu i jego życiowych paradoksach – czyli o Błogosławieństwach (cz. I).
        Rekolekcje otwarte dla wszystkich.
        o.  Albert Wach

18 - 23 Na ścieżkach Bożej łaski - czyli o tym, w jaki sposób Bóg przyjaźni się z człowiekiem.
        Rekolekcje otwarte dla wszystkich.
        o. Paweł Urbańczyk

18 - 23 I co dalej z moim życiem
        Rekolekcje dla dziewczyn, z indywidualnym prowadzeniem (17-30 lat).
        s. Terezitta Górka, s. Marisława Proszko

25 - 30 W poszukiwaniu prawdziwego "Ja" - by nie skończyć jak Tantal.
        Rekolekcje otwarte dla wszystkich.
        o. Bartłomiej Kolankiewicz

        WRZESIEŃ
4 - 6 "Wierzę, zaradź memu niedowiarstwu" (Mk 9,24b). Ze św. Jakubem ku dojrzałej wierze.
        Dni skupienia otwarte dla wszystkich.
        o.  Andrzej Szewczyk

11 - 13 Boży przewodnicy. Święty Piotr, Zacheusz i Dobry Łotr.
        Dni skupienia otwarte dla wszystkich.
        o.  Krzysztof Górski

17 - 20 Weekend pustelniczy.

25 - 27 Miłość jako rzeczywistość łaski.
        Dni skupienia otwarte dla wszystkich.
        o. Piotr Zerzucha

25 - 27 W Słowie i milczeniu.
        Dni skupienia dla dziewczyn (17-30 lat).
        s. Terezitta Górka, s. Marisława Proszko
       
        PAŻDZIERNIK
9 - 11Uczucia w życiu duchowym według myśli św. Jana od Krzyża.
        Dni skupienia otwarte dla wszystkich.
        o.  Paweł Wojnowski

16 - 18 Uzdrowione spojrzenie - czyli o znakach obecności Boga w codzienności.      
        Szkoła duchowości dla młodych (18-35 lat). Cz. 4: Spojrzenie.
        o. Marcin Fizia, s. Terezitta Górka, s. Marisława Proszko

22 - 25 Weekend pustelniczy.

        LISTOPAD
6 - 11 Pustynia jest łaską.
        Elementy duchowości pustyni w życiu chrześcijanina - rekolekcje otwarte dla wszystkich.
        o.  Przemysław Pliszczyński

27 - 29 "Szkaplerz stał się moją siłą" (JP II). Z Maryją w Adwent.
        Dni skupienia otwarte dla wszystkich.
        o. Włodzimierz Tochmański

        GRUDZIEŃ
4 - 6 Przy studni kobiecego serca.
        Dni skupienia z warsztatami rozwoju osobistego dla kobiet (30+).
        Krystyna Pietraszko - Skalny, s. Terezitta Górka, s. Marisława Proszko, o. Grzegorz Tyma

11 - 13 Adwentowy czas łaski Bożej.
        Dni skupienia otwarte dla wszystkich.
        o. Bazyli Mosionek


   Istnieje możliwość pobytu i odprawienia prywatnych rekolekcji w ciszy
po wcześniejszym ustaleniu terminu:
s. Mariana rekol@karmel.pl lub tel. 784 975 811
Od poniedziałku do soboty w godz.: 8:30 - 11:30 oraz 15:00 - 17:15.

INDYWIDUALNE DNI SKUPIENIA DLA MŁODZIEŻY ŻEŃSKIEJ
(z możliwością kierownictwa – po wcześniejszym ustaleniu terminu)
Kontakt: s. Terezitta Górka
kom.: 501 068 087,
więcej informacji:  facebook: Karmel i Młodzi

www.rekolekcje.karmelczerna.pl

I N F O R M A C J E

1.    Dom rekolekcyjny. Dysponuje siedemdziesięcioma miejscami. Uczestnicy rekolekcji mieszkają w pokojach dwu-, trzy- i czteroosobowych. Zapewniamy zmianę pościeli i całodzienne wyżywienie, natomiast prosimy o przywiezienie obuwia zmiennego i ręczników. Istnieje możliwość korzystania z czytelni, prosimy jednak zabrać ze sobą własny egzemplarz Pisma Świętego.

2.    Zgłoszenia. Można wysłać mailem lub pocztą (zawsze wysyłamy potwierdzenie) albo skontaktować się telefonicznie. Zgłaszając się prosimy o podanie: imienia, nazwiska i numeru telefonu.  W przypadku rezygnacji lub innych zmian  wskazane jest natychmiastowe powiadomienie.

3.    Program dnia. Zakwaterowanie do godz. 17:00. Zakończenie obiadem o godz. 12:30. Codzienny program obejmuje Eucharystię, konferencje, wspólną modlitwę i osobiste spotkanie z prowadzącym, sakrament pokuty i pojednania, czasami dialog w grupie, a przede wszystkim gwarantuje czas na osobistą medytację.
     Rekolekcje i dni skupienia mają charakter karmelitański i dlatego przeżywane są w MILCZENIU (za wyjątkiem: dla małżeństw - można przyjeżdżać z Dziećmi).

4.    Opłata. Dokonuje się jej na miejscu, na początku rekolekcji. Zwracamy się jednak z gorącą prośbą do tych osób, które mogą złożyć nieco większą ofiarę, aby w duchu chrześcijańskim pomogli tym, którym trudno jest pokryć całość kosztów. W imieniu tych ostatnich składamy już teraz serdeczne „Bóg zapłać”.

5.    Dojazd. Pociągiem do stacji Krzeszowice (na linii Kraków - Katowice) albo busem z Krakowa (przystanek pod wiaduktem na Rondzie św. Rafała Kalinowskiego, ul. Wita Stwosza - Kraków Wschód) do Krzeszowic. Następnie busem w kierunku Czernej, Paczółtowic lub Racławic (4 km). Należy wysiąść na przystanku Czerna I.

Dom Rekolekcyjny
Sióstr Karmelitanek Dzieciątka Jezus
Czerna 196; 32 – 065 Krzeszowice
e-mail: rekol@karmel.pl
Tel. (12) 282 12 45 lub 784 975 824
Od poniedziałku do soboty w godz.: 8:30 - 11:30 oraz 15:00 – 17:15.

Dziękujemy za ofiary wspierające dzieło rekolekcji i prace remontowe naszego domu.
Bank Ochrony Środowiska w Krzeszowicach
41 1540 1115 2014 7691 7005 0001